Přihlášení do systému

Jméno:
Heslo:

Aktualizace: 

4.1.2021 – Kurzy pro veřejnost jsou až do odvolání pozastaveny.

Děkujeme Vám za trpělivost. J

4.1.2020 - rozeslána informace všem schváleným FR ohledně možnosti nafasování ochranných pomůcek: ochranný plášť, respirátor třídy FFP2 a jednorázové rukavice. 

Z důvodu probíhající pandemie s nutností přizpůsobit se dané situaci, včetně provádění odborných kroků spojených s přímým kontaktem u osob s podezřením na COVID-19, či již prokázaným onemocněním, vytvořila ZZSPK doporučený postup neodkladné resuscitace a univerzální algoritmus - ke stažení dole. 

Plošné pokrytí kraje a přibližné rozmístění jednotlivých FR k 9/2020 je znázorněno na následujícím obrázku.

Vážení zájemci o zařazení do systému First responder,


vítejte na internetových stránkách Plánované první pomoci na vyžádání ZZS PK.


Před samotnou registrací si prosím pozorně prostudujte dokument Směrnice ředitele ZZS PK (viz níže). Naleznete zde kvalifikační předpoklady a souhrn nutných znalostí a dovedností FR. Směrnice mimo jiné popisuje spolupráci mezi FR a ZZS PK a následnou zpětnou vazbu s možností využití psychosociální intervenční služby.


Manuál k registraci do systému, popisující jednotlivé kroky s obrázkovou instruktáží k ovládání aplikace O2 SOS a webového portálu, též naleznete mezi odkazy níže. 


Po registraci do systému vložte do svého Profilu respondera následující oskenované dokumenty:

 • vlastnoručně podepsaný Etický kodex First respondera ZZS PK (viz níže),
 • Vaši aktuální fotografii splňující požadavky na průkazovou fotografii,
 • výpis Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc,
 • doklad o absolvování kurzu neodkladné resuscitace certifikovaného ERC (Evropskou resuscitační radou), pokud vlastníte,
 • popřípadě doklad o absolvování kurzu pro FR ZZS PK (kurzy pořádané pro veřejnost – informace uvedena níže, platný certifikát o absolvování kurzu FR ZZS PK s rokem vydání 2019 a později pro členy JPO). 


Následně zašlete informaci o kompletně nahraných dokumentech na e-mailovou adresu fr@zzspk.cz


Po obdržení e-mailu určený pracovník ZZS PK zkontroluje kompletaci potřebných dokumentů vypsaných výše. Dobrovolník bude následně během několika dní vyzvaný k osobnímu podpisu smlouvy a vyzvednutí startovacího balíčku. Teprve poté je možné zařazení do systému FR


 

KURZY PRO VEŘEJNOST

– KURZ FIRST RESPONDER

Vypsaná školení v neodkladné základní resuscitaci s použitím AED a základními úkony při poskytování první pomoci pro FR jsou kapacitně omezena. ZZS PK si vyhrazuje právo na výběr zájemců o kurz (například z důvodu přednostního pokrytí venkovských či horských oblastí, do kterých jsou dojezdové časy ZZS delší).


Kurz FR pořádaný ZZS PK se koncepčně a obsahově liší od nabízených komerčních a doplňkových služeb, tyto kurzy nelze akceptovat pro přihlášení do systému FR.  


Termíny kurzů:                       


Místo konání kurzu:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň

Zasedací místnost – 1. patro (vstup do místnosti vždy nejdříve 10 min před zahájením kurzu)


Jak postupovat v případě zájmu o kurz FR?

 1. Zaregistruji se do systému na těchto stránkách = vytvoř si profil FR
 2. Nahraji do profilu výše zmíněné dokumenty (etický kodex, průkazovou fotografii, výpis z rejstříku trestů - obě strany vč. kulatého ověřovacího razítka!).
 3. Napíši na e-mailovou adresu fr@zzspk.cz zprávu obsahující: „Dobrý den, mám zájem o kurz v termínu …. (např. 1. 2. 2020), nahrál jsem do profilu FR veškeré požadované dokumenty. Nejčastěji se vyskytuji v oblasti … (např. Švihov)“. *
 4. Vyčkám odpovědi V případě potvrzení termínu kurzu obdržím email s elektronickými studijními podklady nejpozději týden před kurzem.
 5. Prostuduji si zaslané materiály.
 6. Dostavím se na kurz s dobrou náladou.

* Pozn.: do profilu FR zájemce zadává adresu trvalého bydliště dle obč. průkazu.


V případě dotazů jsme vám k dispozici na fr@zzspk.cz

                                                                           Tým ZZS PKDěkujeme partnerům projektu: