Přihlášení do systému

Jméno:
Heslo:

Aktualizace: 

24.11.2021 připravuje se spuštění přihlašování na reproškolovací kurz pro schválené FR v programu a dále pro zájemce o Kurz FR pro veřejnost. 

24.11.2021 systém aktivní, není stopnuté vysílání FR přes O2 SOS. Prosím dbejte na vlastní bezpečnost a používejte nafasované ochranné pomůcky. 


Vážení zájemci o zařazení do systému First responder,


vítejte na internetových stránkách Plánované první pomoci na vyžádání ZZS PK. Do systému First responder se může přihlásit osoba, která dovršila plnoletost. 

 

Před samotnou registrací si prosím pozorně prostudujte dokument Směrnice ředitele ZZS PK (viz níže). Naleznete zde kvalifikační předpoklady a souhrn nutných znalostí a dovedností FR. Směrnice mimo jiné popisuje spolupráci mezi FR a ZZS PK a následnou zpětnou vazbu s možností využití psychosociální intervenční služby.

 

Manuál k registraci do systému, popisující jednotlivé kroky s obrázkovou instruktáží k ovládání aplikace O2 SOS a webového portálu, též naleznete mezi odkazy níže. 

 

Po registraci do systému vložte do svého Profilu respondera následující oskenované dokumenty:

  • vlastnoručně podepsaný Etický kodex First respondera ZZS PK (ke stažení viz níže),
  • Vaši aktuální fotografii splňující požadavky na průkazovou fotografii,
  • výpis Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc. Včetně druhé strany listiny, kde lze vidět razítko s podpisem ověřujícího úředníka.
  • jeden z platných certifikátů o absolvování kurzu:

a)     doklad o absolvování kurzu neodkladné resuscitace certifikovaného ERC (Evropskou resuscitační radou), pokud vlastníte,

b)     popřípadě doklad o absolvování kurzu pro FR ZZS PK (kurzy FR pořádané pro veřejnost – informace uvedena níže)

c)     či platný certifikát o absolvování kurzu FR ZZS PK s rokem vydání ne starším 2019 - toto platí pouze pro členy JPO. 

 

Následně zašlete informaci o kompletně nahraných dokumentech na e-mailovou adresu fr@zzspk.cz

 

Po obdržení e-mailu určený pracovník ZZS PK zkontroluje kompletaci potřebných dokumentů vypsaných výše. Dobrovolník bude následně během několika dní vyzvaný k osobnímu podpisu smlouvy a vyzvednutí startovacího balíčku. Teprve poté je možné zařazení do systému FR

 

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

– KURZ FIRST RESPONDER

Vypsaná školení v neodkladné základní resuscitaci (BLS) s použitím AED a základními úkony při poskytování první pomoci pro FR jsou kapacitně omezena. ZZS PK si vyhrazuje právo na výběr zájemců o kurz (například z důvodu přednostního pokrytí venkovských či horských oblastí, do kterých jsou dojezdové časy ZZS delší).

 

Kurz FR pořádaný ZZS PK se koncepčně a obsahově liší od nabízených komerčních a doplňkových služeb, tyto kurzy nelze akceptovat pro přihlášení do systému FR.  

 

Termíny kurzů:                                          

- v řešení.

Místo konání kurzu:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň

Zasedací místnost – 1. patro (vstup do místnosti vždy nejdříve 10 min před zahájením kurzu)

 

Jak postupovat v případě zájmu o kurz FR?

  1. Zaregistruji se do systému na těchto stránkách = vytvořim si profil FR
  2. Nahraji do profilu výše zmíněné dokumenty (etický kodex, průkazovou fotografii, výpis z rejstříku trestů - obě strany vč. kulatého ověřovacího razítka!).
  3. Napíši na e-mailovou adresu fr@zzspk.cz zprávu obsahující: „Dobrý den, mám zájem o kurz v termínu …. (např. 1. 2. 2020), nahrál jsem do profilu FR veškeré požadované dokumenty. Nejčastěji se vyskytuji v oblasti … (např. Švihov)“. *
  4. Vyčkám odpovědi a v případě potvrzeného termínu kurzu obdržím e-mail s elektronickými studijními podklady nejpozději týden před kurzem.
  5. Prostuduji si zaslané materiály.
  6. Dostavím se na kurz s dobrou náladou.

Pozn.: do profilu FR prosím zadávat adresu trvalého bydliště dle obč. průkazu.

 

V případě dotazů jsme vám k dispozici na fr@zzspk.cz

                                                                           Tým ZZS PK

 

Děkujeme partnerům projektu: