Přihlášení do systému

Jméno:
Heslo:

Aktualizace: 
1


5.2.2024: Přihlašování na reproškolovací kurzy již online na dabraka.cz. 
ZÁŘÍ 2022: Každý kraj má svůj systém FR. Na této stránce se můžete přihlásit ke spolupráci v rámci PLZEŇSKÉHO KRAJE.

DUBEN 2022 – v loňském roce vyšel metodický pokyn pro systémové využití poskytovatelů první pomoci na vyžádání (first responderů, dále jen FR) publikovaný ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 8/2021 ze dne 30.6.20201

-        Odkaz na dokument naleznete zde:  

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vestnik-MZ_8-2021.pdf - strana 37 a dále


Vážení zájemci o zařazení do systému First responder,


vítejte na internetových stránkách Plánované první pomoci na vyžádání ZZS PK. Do systému First responder se může přihlásit osoba, která dovršila plnoletost. 

 

Před samotnou registrací si prosím pozorně prostudujte dokument Směrnice ředitele ZZS PK (viz níže). Naleznete zde kvalifikační předpoklady a souhrn nutných znalostí a dovedností FR. Směrnice mimo jiné popisuje spolupráci mezi FR a ZZS PK a následnou zpětnou vazbu s možností využití psychosociální intervenční služby.

 

Manuál k registraci do systému, popisující jednotlivé kroky s obrázkovou instruktáží k ovládání aplikace O2 SOS a webového portálu, též naleznete mezi odkazy níže. 

 

Po registraci do systému vložte do svého Profilu respondera následující oskenované dokumenty:

  • vlastnoručně podepsaný Etický kodex First respondera ZZS PK (ke stažení viz níže),
  • Vaši aktuální fotografii splňující požadavky na průkazovou fotografii,
  • výpis Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc. Včetně druhé strany listiny, kde lze vidět razítko s podpisem ověřujícího úředníka.
  • jeden z platných certifikátů o absolvování kurzu:

a)     doklad o absolvování kurzu neodkladné resuscitace certifikovaného ERC (Evropskou resuscitační radou), pokud vlastníte,

b)     popřípadě doklad o absolvování kurzu pro FR ZZS PK (kurzy FR pořádané pro veřejnost – informace uvedena níže)

c)     či platný certifikát o absolvování kurzu FR ZZS PK s rokem vydání ne starším 2019 -  toto platí pouze pro členy JPO (jednotky požární ochrany) a VZS (vodní záchranné služby).

 

Následně zašlete informaci o kompletně nahraných dokumentech na e-mailovou adresu fr@zzspk.cz

Po obdržení e-mailu určený pracovník ZZS PK zkontroluje kompletaci potřebných dokumentů vypsaných výše. Dobrovolník bude následně během několika dní vyzvaný k osobnímu podpisu smlouvy a vyzvednutí startovacího balíčku. Teprve poté je možné zařazení do systému FR

 

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

– KURZ FIRST RESPONDER

Vypsaná školení v neodkladné základní resuscitaci (BLS) s použitím AED a základními úkony při poskytování první pomoci pro FR jsou kapacitně omezena. ZZS PK si vyhrazuje právo na výběr zájemců o kurz (například z důvodu přednostního pokrytí venkovských či horských oblastí, do kterých jsou dojezdové časy ZZS delší). Po schválení adminem Vám přijde na email potvrzení o přihlášení na Vámi vybraný termín kurzu. Nejpozději týden před kurzem obdržíte email se studijními materiály a kompletními průvodními informacemi ohledně kurzu.

Kurz FR pořádaný ZZS PK se koncepčně a obsahově liší od nabízených komerčních a doplňkových služeb, tyto kurzy nelze akceptovat pro přihlášení do systému FR.  

 Kurz pro veřejnost – tzv. vstupní kurz je v rozsahu 5hod. Kurz je zaměřen především na praktické zvládání dovedností typu: ověření bezvědomí a bezdeší, přivolání ZZS, zahájení kompresí hrudníku, použití AED, ventilace z plic do plic, provedení vypuzovacích manévrů a zástavu život ohrožujícího krvácení a to u všech věkových kategorií.

Termíny kurzů:                                          

ONLINE PŘIHLAŠOVÁNÍ – odkaz zde: dabraka.cz/fr/email_form

15.2.2024 - Vstupní kurzy pro rok 2024 nejsou prozatím vypsány. 

Postup je dále intuitivní. Na internetové adrese výše zapíšete svoji emailovou adresu, na kterou Vám přijde potvrzovací email. Jakmile rozkliknete potvrzovací email, otevře se Vám registrační okno, po jehož vyplnění budete mít možnost přihlášení na vybrané kurzy (v tomto případě se jedná o přihlášení do vstupního 5hod kurzu). Pro potřeby je vytvořen obrázkový manuál ke stažení ve spodní části této www stránky s názvem: „Manuál k online přihlašování na kurzy FR“.


Místo konání kurzu:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň

Zasedací místnost – 1. patro (vstup do místnosti vždy nejdříve 10 min před zahájením kurzu)


Pozn.: do profilu FR prosím zadávat adresu trvalého bydliště dle obč. průkazu.

 

V případě dotazů jsme vám k dispozici na fr@zzspk.cz

                                                                           Tým ZZS PK

 

Děkujeme partnerům projektu: